Andelshaven på Halmtorvet

Status: På planlægningsstadiet
Tovholder: Butiksbestyrelsen, SuperBrugsen Halmtorvet
Kontaktperson: Mikkel Sarbo, mikkel@sarbo.dk
Ønsker til frivillige: Tovholdere, praktiske grise, kontaktpersoner til brugere - m.m.

Hvad enten du brænder for byhaver, krydderurter, økologi, cirkulær økonomi eller aktiviteter der hjælper udsatte borgere - ja, så er der mulighed for, at du kan være med! Tilmeld din interesse til Mikkel Sarbo, mikkel@sarbo.dk

Formål med andelshaven

Brugsen har gennem sine 150 år i Danmark spillet en central rolle for dagligvarehandelens udvikling og danskerne hverdag. I mindre samfund, hvor Brugsen er den sidste overlevende butik er der også ofte stor lokal opbakning.

Vi skal have borgerne til at kende til forskellen mellem Coop og en alm. forretning, og derfor skal vi udvikle nye initiativer, som samler borgerne om Brugsen. Og timingen er god, da der i disse år er virkelig bred opbakning til Coops mærkesager, og talrige ressourcestærke folk, som gerne vil engagere sig i dem, såfremt der kommer de rigtige rammer derfor. Andelshaven er her et oplagt initiativ for by-butikker, som har adgang til egnede friarealer.

Beliggenhed

Andelshaven i Kødbyen bliver den første af sin art i Coop-regi. Den er er placeret på et frit tagareal ovenpå den bevaringsværdige ”Fragtmandshallen” tæt på SuperBrugsen Halmtorvet. Netop Vesterbro i København er er et af de steder, hvor Coops mærkesager er populære, og hvor for kunderne både har stor købekraft og prioriterer kvalitetsfødevarer ligesom der er overskud og tradition for at engagere sig.

Opbygning af haven

Andelshaven består af følgende 4 hovedkomponenter placeret i sammenhæng på aflåst tag:

I relation til Andelshaven er der adgang til toilet i hovedbygningen, som ligger op af taget.

Andelshaven vil udgøre et areal på ca. 150 m2, og eftersom taget samlet er hele 600 m2 vil der være rig lejlighed for at udvide projektet.

Moderne ressourcebesparende dyrkningsmetoder

I forslaget er indeholdt forskellige dyrkningsmetoder: Halmballer og mobile plantevægge.

Inde i polytunnelen er der med 8 mobile plantevægge skabt i alt 60 meter lodret dyrkningsareal med stort forsyningspotentiale af bladgrønt eller urter.

Disse biologisk levende plantesystemer drives ved konstant at cirkulere økologisk gødet vand, hvilket ydermere sparer 50% på vandforbruget ift. almindelig jorddyrkning. De mobile plantevægge producerer alle typer salat, bladgrønt, urter og spiseblomster. Simpel af og tilkobling af tårne gør det nemt at høste og genplante, samt at tage dem med i køkkenet og til events.

Partner i dette vækstkoncept er www.bioark.dk, som har til huse i CPH FOOD SPACE, få hundrede meter fra andelshaven.

Aktivitetsterrasse

Fra trappen til taget, hvor andelshaven ligger, kommer mand direkte ind på en træterrasse på ca. 50 m2, der danner et fladt plateau på den svagt hældende tagflade. Dette bliver havens centrum og i læ af hovedbygningen et attraktivt opholdsrum og aktivitetsplads. Her kan undervises skoleklasser, laves pop-up-restauranter, trænes øko-super-helte, holdes bestyrelsesmøder og være samlingssted for lokale mad-ører med grønne fingre og fælles interesse i coops mærkesager.

Organisering bag

Andelshaven er allerede som tanke et projekt, som man brænder for og bidrager til. Det være sig både i butiksbestyrelsen i SuperBrugsen på Halmtorvet, som er projektejer, på Coops sekretariat, på Københavns Rådhus, i lokaludvalget på Vesterbro og blandt lokale medlemmer og øvrige ildsjæle.

Tanken er, at Andelshave på sigt skal være økonomisk bæredygtig og selvstyrende omkring en projektgruppe af 5-8 aktive medlemmer fra SuperBrugsen og det mad-relatede nærmiljø. En håndfuld bærende kræfter er allerede klar til at kaste sig ud i projektet. Styregruppen består af:

I det daglige forventes en kernebrugergruppe på 20-30 personer at være rygraden i projektet.